תכנון ובנייה, אשדוד - לכיש

השגה על בניית שכונה בסמוך לנחל לכיש באשדוד - תמל/1062 - הוגשה לועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמי דיור מעודפים.

נושא: 
תאריך: