תכנון ובנייה: אשדוד - הקמת שכונת מגורים פארק לכיש בסמוך לנמל אשדוד

ב-4 בפברואר 2018 הגשנו בשם הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד השגה על בניית שכונה בסמוך לנחל לכיש באשדוד - תמל/1062 הועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמי דיור מעודפים דחתה את ההשגות.

ההשגה שהוגשה על התוכנית

על דחיית ההשגות התאחדות התעשיינים הגישה עתירה. שכן אישור התוכנית ניתן ללא סקר סיכונים מלא ולטענתנו – בניגוד למדיניות סביבתית סבירה בעניין המרחק בין שכונת מגורים לחומרים מסוכנים. בהחלטת הוועדה לאשר את התוכנית נקבע כי חלק מהסיכונים יבחנו רק בשלב היתר הבנייה.

בפסק דין מדצמבר 2018 בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שעל הועדה המחוזית לדון בתוכנית על בסיס נתונים מלא.

פסק הדין הראשון

באפריל 2019 התקבלה החלטה נוספת לאשר את התוכנית, חרף אי עמידה בדרישות בית המשפט - אישור מרחקים מקלים מחומרים מסוכנים ואי השלמה של סקרי סיכונים משינוע חומרים מסוכנים.

על החלטה זו הוגשה עתירה נוספת. בפסק הדין מיום 10.11.2019 חזר בית המשפט חזר על קביעתנו. על פסק דין זה הוגש ערעור שתלוי ועומד.

תגובת הקליניקה בדיון בעתירה השנייה

פסק הדין השני
 

מקריאת מסמכי הערעור עולה כי  עדין אין בסיס נתונים מלא, כך שעמדתנו נותרה שיש צורך בבחינה מלאה של הסיכונים בטרם תאושר התוכנית.

לאורך כל הדרך, עמדת המדינה לעניין המרחק בין אוכלוסייה לבין תעשייה הכוללת חומרים מסוכנים היא שמספיק שבשטח התוכנית יש תוכנית קודמת מאושרת שמאפשרת מגורים או מסחר כדי להצדיק תנאים מקלים גם לתוכניות חדשות. עמדתנו העקבית הייתה שמדיניות זו שגוייה ובלתי סבירה בעליל.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: