שיתוף ציבור - הליכי מתן היתר פליטה (חוק אויר נקי)

נושא הפרויקט: 
זיהום אוויר, קרקע ומים
מידע ושיתוף ציבור
שנה אקדמית: 
2018-2019
מידע נוסף: 

הקליניקה לרגולציה סביבתי מעניקה לארגונים והתארגנויות ליווי בהליך הגשת הערות להיתר פליטה.