שיתוף ציבור - הליכי מתן היתר פליטה (חוק אויר נקי)

נושא הפרויקט: 
זיהום אוויר, קרקע ומים
מידע ושיתוף ציבור
שנה אקדמית: 
2018-2019
מידע נוסף: 

החומר המצורף מיועד למי שרוצה להשפיע על איכות האויר באזור המגורים או לקבל מידע אמין על מצב איכות האויר וההשפעה שיש לתעשייה באזור. 

אם מפעל באזור מגוריכם הגיש בקשה להיתר פליטה, אנחנו נשמח ללוות אותכם בשביל להבין את ההשלכות שלו להשיג את התוצאות הטובות ביותר. 

ניתן ליצור קשר בכתובת yotam.shlomo@biu.ac.il