היתרי פליטה: אקולוגיה וסביבה - עשר שנים אחרי: האם חוק אוויר נקי מצליח לשמור על האוויר שלנו?

שולחן הדיונים שהתפרסם בגליון אוקטובר 2018 של אקולוגיה וסביבה. לגיליון המלא.

כולל מאמר של פרופ' אורן פרז ועו"ד יותם שלמה בנושא שיתוף ציבור בהליכי היתר פליטה.

נושא: 
מחבר: