היתרי פליטה: מבוא להליכי שיתוף אויר במתן היתרי פליטה

החומר המצורף מיועד למי שרוצה להשפיע על איכות האויר באזור המגורים או לקבל מידע אמין על מצב איכות האויר וההשפעה שיש לתעשייה באזור. 

החומר המצורף נותן רקע מבואי קצר על הליכי שיתוף הציבור בחוק אויר נקי.

בקשות להיתר פליטה, טיוטות של היתרי פליטה והיתרים סופיים ניתן למצוא כאן.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: