תכנון ובנייה - ערר על התוכנית להקמת השטח התפעולי בנמל המפרץ