בקשת ידיד בית משפט - 15 דקות

הגשנו בשם עמותת 15 דקות בקשת ידיד בית משפט בתיקי תביעות ייצוגיות נגד חברות תחבורה ציבורית בשל איחורים ביציאה וביטול נסיעות. הבקשה בסופו של דבר לא נדונה שכן הבקשה לאישור התביעה הייצוגית נמחקה.

נושא: 
מחבר: