תכנון ובנייה - אשדוד - תגובת ופסק הדין בתיק התאחדות התעשיינים בעניין תוכנית פארק לכיש

התיק הוא עתירה שהגישה התאחדות התעשיינים בעניין הקמת שכונת פארק לכיש בסמוך לנמל אשדוד. השכונה הוקמה ללא סקר סיכונים מלא ולטענתנו – בניגוד למדיניות סביבתית סבירה. בהחלטה לאשר את התוכנית נקבע כי חלק מהסיכונים יבחנו רק בשלב היתר הבנייה. התיק הנוכחי הוא גלגול שני בבית המשפט של התיק בסיבוב הקודם בית המשפט קיבל את העתירה וקבע שעל הועדה המחוזית לדון בתוכנית על בסיס נתונים מלא. מקריאת ההחלטה עולה כי אכן עדין אין בסיס נתונים מלא, כך שעמדתנו נותרה שיש צורך בבחינה מלאה של הסיכונים בטרם תאושר התוכנית. בנוסף, בדיון המחודש בתוכנית קבעה הוועדה כי לעניין המרחק בין אוכלוסייה לבין תעשייה הכוללת חומרים מסוכנים מספיק שבשטח התוכנית יש תוכנית קודמת מאושרת שמאפשרת מגורים או מסחר כדי להצדיק תנאים מקלים גם לתוכניות חדשות. עמדתנו בתיק הייתה שמדיניות זו שגוייה ובלתי סבירה בעליל.

בתיק אנו מייצגים את הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: