תגובת הפורום הישראלי לשמירה על הסביבה החופית ופסק דין בעניין הקמת מלון סאן

התיק עוסק בשאלת מדידת "קו מים עליון" בתמ"א 13, תוכנית המתאר הארצית לחופים. עמדתנו היא כי על רשויות התכנון ורשויות הרישוי, למדוד את קו המים העליון בקוהרנטיות עם חוק החופים – מקו גובה 0.75+ ולא מקו גובה 0.0 כפי שטוענת המדינה והיזם. מדובר בהבדל משמעותי. משמעות שיטות המדידה השונות היא לעיתים הבדל של עשרות מטרים של חוף יבש לטובת הציבור.

אחרי שבית המשפט המחוזי קבע כי מדידה בהתאם לקו גובה 0.0 לוקה בפגם של אי חוקיות, הגישה המדינה ערעור. 

לצערנו בית המשפט עליון קיבל את ערעור המדינה וקבע כי אין פגם בחוקיות של הוצאת היתר בנייה על חוף הים אם הוא תואם תוכנית מתאר ישנה מצדיק דיון בתיק חרף השיהוי. לפסק הדין ולתגובת הפורום בתיק.

נושא: 
תאריך: