היתרי פליטה: הערות על מפעל אורדן בנתניה

הערות שהוגשו על מפעל אורדן בנתניה ואת התשובה שקיבלנו מהמשרד להגנת הסביבה.

נושא: 
תאריך: