תכנון ובנייה: המתחם הלוגיסטי בנמל חיפה

תוכנית המתחם הלוגיסטי בנמל חיפה נועדה להקים מתחם הכולל שטחי אחסון נרחבים ועבור חלק מהפעילות הלוגיסטי של נמלי חיפה. התוכנית מאפשרת איחסון של חומרים מסוכנים אולם לא כולל אף מסמך סביבתית - לא תסקיר השפעה על הסביבה ולא חוות דעת סביבתית ולא כללה פירוט של חומרים מסוכנים האסורים באיחסון.

הקליניקה ייצגה בהתנגדות לתוכנית את הפורום הישראלי לשמירה על החופים. בעקבות ההתנגדות נוסף בהוראות התוכנית איסור לאחסן חומרים מסוכנים בצורה של גז או נוזל - משמע איסור מפורש לאיחסון דלקים.

עם זאת, דרישתנו לכלול מסמך סביבתי ולקבוע הוראות לאיחסון חומרים נפיצים ורעילים נדחה. על כך הוגשה בקשת רשות ערר.

להוראות התוכנית כפי שהופקדה להתנגדויות

להתנגדות 

להחלטה בהתנגדויות

לבקשת רשות ערר

ערר

 

 

נושא: 
תאריך: 
מחבר: