תכנון ובנייה: העברת צינור גז באזור חוף דור

הליכי רישוי בתמ"א 37 /ח – עתירה בעניין היתר בנייה להנחת צנרת קונדנסט מקידוח לוויתן:
עת"מ 35065-06-18 ולנסי נ' מדינת ישראל רשות רישוי למתקני גז ואח'
ייצגנו את גב' שלומית ולנסי, תושבת מושב דור, בעתירה כנגד היתר בנייה להקמת צנרת קונדנסט בשטחה
החקלאי. קונדנסט הוא חומר מסוכן, נדיף ודליק, לכן סברנו שיש לנקוט משנה זהירות בהליכי אישור צנרת
מסוג זה. העתירה תקפה את הליכי אישור ההיתר ואת הבדיקות הסביבתיות שנעשו כדי להבטיח את בטיחות
הצנרת. לצערנו, בית המשפט דחה את העתירה ולא קיבל את הטענות.

לפסק הדין

נושא: 
תאריך: 
מחבר: