תכנון ובנייה: התנגדות להקמת מתקן שריפת פסולת במישור אדומים

הגיעה אלינו פנייה בעניין כוונת מנהל התכנון באיו"ש להקים משרפת פסולת באזור מישור אדומים. אישור המשרפה אמור להיות על בסיס תוכנית מתאר להקמת מטמנת פסולת, וזאת מבלי שנבדקו ההשלכות הסביבתיות של משרפה. 

בעוד עמדתנו היא שיש לקדם מגוון חלופות להטמנת פסולת, חשוב בעינינו שגם בשטחי איו"ש ישמרו עקרונות יסוד של הליכי תכנון ובנייה - תוכנית מפורטת, בחינת השלכות סביבתיות, ושיתוף ציבור.

טרם קיבלנו תשובה.

נושא: 
תאריך: