דוח וביקורת על מדיניות הסבסוד של משקי בעלי חיים - טיוטה

ממשקי בעלי החיים בישראל הם דוגמה למזהם משמעותי שבמקום שיכול עליו עיקרון "המזהם משלם", המדינה מסבסדת את הפעילות המזהם. מסמך זה הוא טיוטה של דוח שמסכם על סכומי הסובסידיות ומנתח את הפגמים מנקודת מבט של חשיבה סביבתית. 

נושא: