פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
היתרי פליטה: הערות על מפעל אורדן בנתניה מחקר יום ד', 01/01/2020
היתרי פליטה: הערות על מפעל הקורנס באשדוד מחקר יום ד', 01/01/2020
סיכום שנה תשע"ט דוחות ויחסי ציבור יום ה', 14/11/2019
תגובת הפורום הישראלי לשמירה על הסביבה החופית ופסק דין בעניין הקמת מלון סאן מסמכי תיק בימ"ש יום ה', 14/11/2019
תכנון ובנייה - אשדוד - תגובת ופסק הדין בתיק התאחדות התעשיינים בעניין תוכנית פארק לכיש מסמכי תיק בימ"ש יום ג', 15/10/2019
היתרי פליטה: פנייה למשרד להגנת הסביבה בעניין פרסום בקשות להיתרי פליטה תכתובת משפטית יום א', 03/03/2019
תכנון ובנייה - ערר על התוכנית להקמת השטח התפעולי בנמל המפרץ מחקר יום ג', 26/02/2019
היתרי פליטה: מבוא להליכי שיתוף אויר במתן היתרי פליטה דוחות ויחסי ציבור יום ג', 01/01/2019
תכנון ובנייה, אשדוד - חוף לידו תכתובת משפטית יום ה', 04/10/2018
תכנון ובנייה, אשדוד - לכיש תכתובת משפטית יום ה', 04/10/2018
קידוחי גז ונפט - עתירה בעניין צנרת קונדנסט מסמכי תיק בימ"ש יום ה', 04/10/2018
פנייה לוועדת הפנים והגנת הסביבה - התנגדות להוספת שיקולי עידוד הפעילות הכלכלית בחוק רישוי עסקים ניירות עמדה יום א', 29/04/2018
רקע על פרויקט שיתוף ציבור בהיתרי פליטה מחקר יום א', 18/03/2018
בריאות הציבור - נייר עמדה בנושא מניעת העסקה פוגענית ניירות עמדה יום ו', 01/09/2017
קול קורא - פניות בעניין חוק הפיקדון דוחות ויחסי ציבור יום ד', 10/05/2017