פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
מסמך מדיניות: נחלים - מישות קווית למרחב אגני ניירות עמדה יום ה', 01/10/2020
תכנון ובנייה: המתחם הלוגיסטי בנמל חיפה תכתובת משפטית יום ה', 13/08/2020
תכנון ובנייה: קריאה לביטול התיקון למדיניות מרחקי הפרדה ניירות עמדה יום ב', 10/08/2020
תכנון ובנייה: התנגדות לתוכנית מע"ר דרום תכתובת משפטית יום ד', 01/07/2020
תכנון ובנייה: התנגדות להקמת מתקן שריפת פסולת במישור אדומים תכתובת משפטית יום א', 21/06/2020
היתרי פליטה: הערות על מפעל אורדן בנתניה מחקר יום ד', 01/01/2020
היתרי פליטה: הערות על מפעל הקורנס באשדוד מחקר יום ד', 01/01/2020
סיכום שנה תשע"ט דוחות ויחסי ציבור יום ה', 14/11/2019
תגובת הפורום הישראלי לשמירה על הסביבה החופית ופסק דין בעניין הקמת מלון סאן מסמכי תיק בימ"ש יום ה', 14/11/2019
תכנון ובנייה - אשדוד - תגובת ופסק הדין בתיק התאחדות התעשיינים בעניין תוכנית פארק לכיש מסמכי תיק בימ"ש יום ג', 15/10/2019
תכנון ובנייה: ערר על התוכנית להקמת השטח התפעולי בנמל המפרץ מחקר יום ה', 11/04/2019
היתרי פליטה: פנייה למשרד להגנת הסביבה בעניין פרסום בקשות להיתרי פליטה תכתובת משפטית יום א', 03/03/2019
היתרי פליטה: מבוא להליכי שיתוף אויר במתן היתרי פליטה דוחות ויחסי ציבור יום ג', 01/01/2019
תכנון ובנייה, אשדוד - חוף לידו תכתובת משפטית יום ה', 04/10/2018
תכנון ובנייה: אשדוד - הקמת שכונת מגורים פארק לכיש בסמוך לנמל אשדוד תכתובת משפטית יום ה', 04/10/2018