פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
גידי פרישטיק - האחריות על איכות המים בישראל - כנס איכות המים בישראל 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
יותם שלמה - הנגשת מידע על איכות המים לציבור - כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
נדב אהרונסון - זיהום האקוויפר ברמת השרון, כנס רגולציית איכות מים בישראל, 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
אורן פרז - זהירות מונעת: זהום רמת השרון, כנס רגולציית איכות מים בישראל, 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
הילה גיל - רשות המים-אגף התפלה, כנס רגולציית איכות מים 2016 מערכי שיעור יום ד', 16/11/2016
טופס הרשמה - כנס רגולציית מים, נובמבר 2016. דוחות ויחסי ציבור יום ד', 26/10/2016
שרה אלחנני - כנס רגולציית איכות מים בישראל - השמירה על איכות מקורות המים - אתגרים ופתרונות מערכי שיעור יום א', 16/10/2016
שרה אלחנני - רמת השרון פתרונות, כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מחקר יום א', 16/10/2016
היבטים בריאותיים בנוגע לקונדנסט תוצר לוואי נוזלי של הפקת גז טבעי (משרד הבריאות) מחקר יום א', 25/09/2016
פקיעת תכנית מספר ג/ 11488 אתר סילוק פסולת - תאנים תכתובת משפטית יום ג', 20/09/2016
מידע סביבתי - פסקי דין כנגד חברות המדווחות למרשם הפליטות 2013-2015 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - פסקי דין 2015 דוחות ויחסי ציבור יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - פסקי דין 2014 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - פסקי דין 2013 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - אטימות מכלי דלק ונקודות ציון תחנות - 2014 מחקר יום ה', 28/07/2016