פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
קידוחי גז ונפט - עתירה בעניין צנרת קונדנסט מסמכי תיק בימ"ש יום ה', 04/10/2018
תכנון ובנייה: העברת צינור גז באזור חוף דור מסמכי תיק בימ"ש יום ה', 04/10/2018
פנייה לוועדת הפנים והגנת הסביבה - התנגדות להוספת שיקולי עידוד הפעילות הכלכלית בחוק רישוי עסקים ניירות עמדה יום א', 29/04/2018
רקע על פרויקט שיתוף ציבור בהיתרי פליטה מחקר יום א', 18/03/2018
בריאות הציבור - נייר עמדה בנושא מניעת העסקה פוגענית ניירות עמדה יום ו', 01/09/2017
קול קורא - פניות בעניין חוק הפיקדון דוחות ויחסי ציבור יום ד', 10/05/2017
דף פנייה בנוגע לבעיות בהזדכות על מכלי משקה לפי חוק הפיקדון דוחות ויחסי ציבור יום ג', 14/03/2017
רגולציה סביבתית של קידוחי נפט וגז ניירות עמדה יום ג', 14/03/2017
תכנון ובנייה, אשדוד -"הקיוסק" - ערר למועצה הארצית תכתובת משפטית יום ה', 29/12/2016
שי עזרא - אבטחת איכות מי השתייה במקורות, כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
עמיר יצחקי - אבטחת איכות מי שתיה, משרד הבריאות - כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מחקר יום ד', 23/11/2016
עופר כרמי - אתגרי הבטחת איכות מים בתאגיד הגיחון, כנס רגולציית איכות מים מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
גידי פרישטיק - האחריות על איכות המים בישראל - כנס איכות המים בישראל 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
יותם שלמה - הנגשת מידע על איכות המים לציבור - כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
נדב אהרונסון - זיהום האקוויפר ברמת השרון, כנס רגולציית איכות מים בישראל, 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016