פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
תכניית הכנס: מי דואג למים שאנו שותים? רגולציית איכות מי שתייה. תשע"ז. מחקר
הצעות חוק - איסור מכירת פרוות וייבוא כבד שומני - סקר דעת קהל 2009 ניירות עמדה
הצעות חוק - איסור מכירת פרוות וייבוא כבד שומני - חוות דעת של משרד המשפטים חוות דעת
צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים) (מס' 2), תשנ"ז-1997 מחקר