פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
אורן פרז - זהירות מונעת: זהום רמת השרון, כנס רגולציית איכות מים בישראל, 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
הילה גיל - רשות המים-אגף התפלה, כנס רגולציית איכות מים 2016 מערכי שיעור יום ד', 16/11/2016
טופס הרשמה - כנס רגולציית מים, נובמבר 2016. דוחות ויחסי ציבור יום ד', 26/10/2016
שרה אלחנני - כנס רגולציית איכות מים בישראל - השמירה על איכות מקורות המים - אתגרים ופתרונות מערכי שיעור יום א', 16/10/2016
שרה אלחנני - רמת השרון פתרונות, כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מחקר יום א', 16/10/2016
היבטים בריאותיים בנוגע לקונדנסט תוצר לוואי נוזלי של הפקת גז טבעי (משרד הבריאות) מחקר יום א', 25/09/2016
תכנון ובנייה: תכנית מספר ג/ 11488 אתר סילוק פסולת - תאנים תכתובת משפטית יום ג', 20/09/2016
מידע סביבתי - פסקי דין כנגד חברות המדווחות למרשם הפליטות 2013-2015 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - פסקי דין 2015 דוחות ויחסי ציבור יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - פסקי דין 2014 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - אטימות מכלי דלק ונקודות ציון תחנות - 2014 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - קידוחים לאיתור זיהומי דלק 2012-2015 דוחות ויחסי ציבור יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - עיצומים כספיים שהטיל המשרד להגנת הסביבה - עד 2015 דוחות ויחסי ציבור יום ה', 30/06/2016
ישראל ושינויי האקלים, הצעת מדיניות לממשלת ישראל, מסמך מדיניות של קואליציית "דרכים לקיימות" יוני 2015 ניירות עמדה יום ד', 01/06/2016
תכנון ובנייה: קרית גת - תגובה לעתירה בעניין תחנת הכוח מחקר יום א', 24/04/2016