פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
מכתב - הקפאת מתן היתרים להובלת פרות קורסות תכתובת משפטית יום א', 17/04/2016
חוות דעת בעניין הכרזת "שטח מוגן" והזכות לקניין - גבעות הכורכר חוות דעת יום ב', 14/03/2016
הכרזה על תחום מוגן - פנייה לשר להגנת הסביבה תכתובת משפטית יום ה', 10/09/2015
פעילות חברי הכנסת בוועדת הפנים וההגנה על הסביבה - דוח מלא דוחות ויחסי ציבור יום ב', 29/06/2015
פעילות חברי כנסת בועדת הפנים והגנת הסביבה - דוח מקוצר דוחות ויחסי ציבור יום ב', 29/06/2015
תמלול פאנל בוחרים סביבה - כנס קלינטק 2015 דוחות ויחסי ציבור יום ב', 29/06/2015
אישורים מיוחדים - נוהל בהמה רובצת - בית מטבחיים חיפה תכתובת משפטית יום ב', 25/05/2015
שולחן עגול בנושא סביבה ושחרור בעלי חיים דוחות ויחסי ציבור יום ד', 15/04/2015
בעלי חיים - התנגדות לנוהל תמיכות במפטמות בקר תכתובת משפטית יום ה', 19/03/2015
אביב לביא כותב באתר מאקו על דוח פעילות חברי הכנסת בועדת הפנים והסביבה דוחות ויחסי ציבור יום ה', 29/01/2015
תקנות הרעש - פסיקת הוצאות מסמכי תיק בימ"ש יום א', 25/01/2015
הודעה לפרסום על סיום העתירה דוחות ויחסי ציבור יום א', 25/01/2015
כנס: מנגנונים פיננסים להתמודדות עם בעיות אכיפה סביבתית דוחות ויחסי ציבור יום ד', 24/12/2014
נייר עמדה בנושא שיתוף ציבור ניירות עמדה יום ה', 18/12/2014
סיכום שנה - שנה"ל תשע"ד דוחות ויחסי ציבור יום ה', 20/11/2014