פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
בקשת מידע לגבי תחנות דלק ע"פ חוק חופש המידע תכתובת משפטית יום ג', 06/08/2013
דוח סיכום שנה סביבתית דוחות ויחסי ציבור יום ד', 31/07/2013
מערכת תובענות ייצוגיות סביבתיות מחקר יום ג', 09/07/2013
מצגת סיכום פרויקט תנו לחיות לחיות מערכי שיעור יום א', 07/07/2013
מצגת סיכום פרויקט כנס בחירות סביבתי והצ"ח אחריות תאגידית מערכי שיעור יום א', 07/07/2013
מצגת סיכום פרויקט חשיפה תעסוקתית של עובדות ניקיון מערכי שיעור יום א', 07/07/2013
מצגת סיכום פרויקט תאנים א' מערכי שיעור יום א', 07/07/2013
מצגת סיכום פרויקט תחבורה מערכי שיעור יום א', 07/07/2013
בג"ץ תקנות רעש כתב טענות יום א', 12/05/2013
מחקר בנושא חקיקה סביבתית בגדה המערבית מחקר יום ב', 25/03/2013
הצעת החוק שיזמו הקליניקה לאיכות הסביבה בבר אילן וח"כ דב חנין ע"י ועדת השרים לחקיקה פרסומים בתקשורת יום ה', 19/07/2012
מכתב תודה מבית הספר "הראל" – פרויקט החינוך תשע"ב דוחות ויחסי ציבור יום ג', 05/06/2012
משמר הסביבה 19 (01.06.2012) משמר הסביבה יום ו', 01/06/2012
מערך שיעור איכות הסביבה מערכי שיעור יום ה', 26/04/2012
מערך שיעור זיהום אוויר מערכי שיעור יום ה', 26/04/2012