פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
סיכום פרויקט חינוך סביבתי מערכי שיעור יום ג', 24/04/2012
מה עושים במקרה של מפגע ריח/רעש? ניירות עמדה יום ג', 24/04/2012
אפשרויות פעולה- ההיבט המשפטי ניירות עמדה יום ג', 24/04/2012
משמר הסביבה 18 (26.03.2012) משמר הסביבה יום ב', 26/03/2012
משמר הסביבה 17 (01.07.2011) משמר הסביבה יום ו', 01/07/2011
משמר הסביבה 16 (01.06.2011) משמר הסביבה יום ד', 01/06/2011
משמר הסביבה 15 (01.12.2010) משמר הסביבה יום ד', 01/12/2010
הבנייה הירוקה ניירות עמדה יום ה', 24/06/2010
ההתפתחות בנושא מחזור בישראל ניירות עמדה יום ה', 24/06/2010
הצעת חוק – איסוף סמי מרפא, התש"ע-2010 הצעת חוק יום ג', 15/06/2010
הערות והשגות להצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע-2010 חוות דעת יום ב', 07/06/2010
הצעת חוק – פסולת אלקטרונית התש"ע-2010 הצעת חוק יום ד', 02/06/2010
פסולת אלקטרונית בישראל ניירות עמדה יום ב', 31/05/2010
מכתב תודה מבית הספר "יגאל אלון" – פרויקט החינוך תש"ע דוחות ויחסי ציבור יום א', 23/05/2010
מכתב תודה מחבר הכנסת, ניצן הורוביץ, לבית הספר "הדר" – בעקבות תוצריו של פרויקט החינוך תש"ע דוחות ויחסי ציבור יום א', 23/05/2010