פרויקטים

שם הפרויקט נושא הפרויקט שנת הפרויקט צוות אחראי שותפים מידע נוסף
עתירה מנהלית תכנון ובניה תשס"ט תמר זוין, שני פלד הקליניקה לרגולציה סביבתית
קידום נושאים סביבתיים במועצה מקומית ג'סר א-זרקא חברה וקהילה תשס"ט רועי הרשנזון, אידן רגב הקליניקה לרגולציה סביבתית
איכות הסביבה המוניציפלית חברה וקהילה תשס"ח יואב גולן, יאיר גרין חיים וסביבה
בריאות הסביבה בריאות הציבור תשס"ח לירון דרשני, אורי פוליאביץ אוניברסיטת בן-גוריון
הוועדה לצדק סביבתי חברה וקהילה תשס"ח יצחק טמבור, מני מנחם חיים וסביבה
הקו הירוק חברה וקהילה תשס"ח מיטל ברנע, יקי גולד הקליניקה לרגולציה סביבתית
השדולה הסביבתית בכנסת כנסת וחקיקה תשס"ח מיטל דרור, נגה סנצקי, עמיחי פישמן, דניאל פרקש השדולה החברתית-סביבתית
חינוך סביבתי חינוך סביבתי תשס"ח אליען הלפרין
ליווי עמותת צלול זיהום אוויר, קרקע ומים תשס"ח גל קוץ, שירן שבתאי צלול
משמר הסביבה מידע ושיתוף ציבור תשס"ח אייל פרזון, חן פרק חיים וסביבה
קרנות הפנסיה הירוקות כלכלה ירוקה תשס"ח יוגב מינס, איתי פרקש חיים וסביבה
תחבורה היום ומחר תחבורה תשס"ח רחלי אביב, טל שדה-שוכמן תחבורה היום ומחר
היתרי הזרמה טיפול בפסולת תשס"ז קרין אדלר, מורן אנגל צלול
השדולה הסביבתית בכנסת כנסת וחקיקה תשס"ז אביעד דוויק, עתי קוה השדולה החברתית-סביבתית
חופש מידע בנושאים סביבתיים מידע ושיתוף ציבור תשס"ז אוהד אלקסלסי, קרנית אקריש הקליניקה לרגולציה סביבתית