פרויקטים

שם הפרויקט נושא הפרויקט שנת הפרויקט צוות אחראי שותפים מידע נוסף
חינוך סביבתי חינוך סביבתי תשס"ז יהונתן דוד חרדים לסביבה
חרדים לסביבה חברה וקהילה תשס"ז דודי ברלנד, צמרת עטיה חרדים לסביבה
חרדים לסביבה–הטיפול בבעיות סביבתיות באזורים חרדים חברה וקהילה תשס"ז מעיין אביטבול, דורון שחר חרדים לסביבה
מדיניות בריאות ציבורית והשלכות סביבתיות אנרגיה ומים תשס"ז כרמית סולימן, גילה פונטה אוניברסיטת בן-גוריון
משמר הסביבה מידע ושיתוף ציבור תשס"ז משואה גרין, אלעד דרוקמן חיים וסביבה
סלולריות "שפויה" קרינה תשס"ז מורן רמר, לירון שיו הפורום לסלולריות "שפויה"
שיתוף הציבור בתוכנית לפיתוח הנגב-דימונה כמקרה בוחן מידע ושיתוף ציבור תשס"ז מעיין אביטבול, דורון שחר חיים וסביבה
תחבורה ציבורית תחבורה תשס"ז תמר טל, טל פלמנבאום תחבורה היום ומחר
הקרן לשיקום מחצבות שטחים פתוחים תשס"ו לירז רובין, יעל רוזנברג חיים וסביבה
השפעות זיהום אויר על ילדים זיהום אוויר, קרקע ומים תשס"ו שני איטח, ארז גזית הקואליציה לבריאות הציבור
חינוך סביבתי חינוך סביבתי תשס"ו ניר גינצלר, גיתית כיטוב
משמר הסביבה מידע ושיתוף ציבור תשס"ו לירן ברק, אבי גרוסמן חיים וסביבה
מתן היתרי הזרמה לעסקים זיהום אוויר, קרקע ומים תשס"ו ענבר מקין, הילה רוט ידידי כדור הארץ המזרח התיכון
ספר ואתר הקליניקה חינוך סביבתי תשס"ו גיתית כיטוב, ישראל קופלוביץ הקליניקה לרגולציה סביבתית
פורום גבעות הכורכר שטחים פתוחים תשס"ו ניר בדנר, אלעד בקר חיים וסביבה