פרויקטים

שם הפרויקט נושא הפרויקט שנת הפרויקט צוות אחראי שותפים מידע נוסף
מדיניות בריאות ציבורית והשלכות סביבתיות אנרגיה ומים תשס"ז כרמית סולימן, גילה פונטה אוניברסיטת בן-גוריון
משמר הסביבה מידע ושיתוף ציבור תשס"ז משואה גרין, אלעד דרוקמן חיים וסביבה
סלולריות "שפויה" קרינה תשס"ז מורן רמר, לירון שיו הפורום לסלולריות "שפויה"
שיתוף הציבור בתוכנית לפיתוח הנגב-דימונה כמקרה בוחן מידע ושיתוף ציבור תשס"ז מעיין אביטבול, דורון שחר חיים וסביבה
תחבורה ציבורית תחבורה תשס"ז תמר טל, טל פלמנבאום תחבורה היום ומחר
הקרן לשיקום מחצבות שטחים פתוחים תשס"ו לירז רובין, יעל רוזנברג חיים וסביבה
השפעות זיהום אויר על ילדים זיהום אוויר, קרקע ומים תשס"ו שני איטח, ארז גזית הקואליציה לבריאות הציבור
חינוך סביבתי חינוך סביבתי תשס"ו ניר גינצלר, גיתית כיטוב
משמר הסביבה מידע ושיתוף ציבור תשס"ו לירן ברק, אבי גרוסמן חיים וסביבה
מתן היתרי הזרמה לעסקים זיהום אוויר, קרקע ומים תשס"ו ענבר מקין, הילה רוט ידידי כדור הארץ המזרח התיכון
ספר ואתר הקליניקה חינוך סביבתי תשס"ו גיתית כיטוב, ישראל קופלוביץ הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית
פורום גבעות הכורכר שטחים פתוחים תשס"ו ניר בדנר, אלעד בקר חיים וסביבה
פעילות סביבתית בקהילה החרדית: אלעד חברה וקהילה תשס"ו ניר גינצלר, יהונתן דוד חרדים לסביבה
פעילות סביבתית בקהילה החרדית: מודיעין עילית חברה וקהילה תשס"ו נעמי דרור, אחינעם צוריאל
צדק סביבתי - העסקה פוגענית חברה וקהילה תשס"ו חן מר, עינת שרקי חיים וסביבה