הסביבה

אגודה ישראלית לשמירת הסביבה. בעמותה פועלים אזרחים למען שיפור איכות הסביבה ואיכות החיים בגליל.
כתובת: 
.
אנשי קשר: 
פרויקטים: