השדולה החברתית-סביבתית

השדולה פועלת תוך התייחסות לקשרים בין בעיות סביבתיות לבין סוגיות כלכליות וחברתיות. קשרים אלה מצויים בליבה של תפיסת הפיתוח בר-קיימא ההולכת ותופסת לעצמה מקום מרכזי בעולם העכשווי. הארץ ניתנה לבני האדם ”לעבדה ולשמרה”, למענם ולמען הדורות הבאים אחריהם. השדולה הסביבתית-חברתית הינה פורום הן לדיון מפרה והן לעשייה משותפת אפקטיבית.
כתובת: 
הכנסת, ירושלים
טלפון: