מלר"ז המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל

הפעלת מוקד ארצי לקבלת פניות בטלפון ובאינטרנט בנושא רעש. בדיקת זיהום אוויר מכלי רכב. העסקת עובדים עם מוגבלויות בפרויקט מחזור קהילתי-סביבתי. הגשת תביעות נגד בתי עסק מזהמים. הפעלת פרויקט לימודי "חוקרים סביבה".
כתובת: 
טשרניחובסקי 30, תל אביב
טלפון: