זיהום אוויר, קרקע ומים

נושא הפרויקט: 
זיהום אוויר, קרקע ומים
שנה אקדמית: 
תשע"ג
צוות אחראי: 
הדס אושר להב, רז קרני, אלון לביא
מידע נוסף: 
פרויקט זה עוסק במחקר וסקירה אמפירית בנושא זיהום אוויר קרקע ומים. במסגרת הפרויקט עסקנו בתחום זיהום קרקע ומים הנגרמים ע"י פעילות תחנות דלק. תחילה, חקרנו ולמדנו מהי הרגולציה החלה אודות תחנות הדלק, מיהו הגורם הרגולטורי האחראי על תחנות הדלק ומהם תנאים נדרשים לצורך קבלת רישיון תחנת דלק. לאחר מכן, התמקדנו בתחנת דלק ספציפית אשר ממנה עולה חשד לזיהום וזאת בכדי לבחון האם תחנת הדלק עומדת בהיתרים שניתנו לה ובהתאם לחוקים החלים עליה. במקביל, אנו בוחנים את אפשרויות שונות שהחוק מעניק בטיפול נגד גורמים מזהמים.