של מי הפסולת הזו לעזאזל?! סילוק פסולת וצדק סביבתי בישראל

המאמר בוחן את המדיניות התכנונית-משפטית לקביעת אתרי הפסולת בישראל.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: