תכנון במקרקעי ישראל: לקראת פיתוח בר-קיימא (תקציר)

המאמר מתמקד בתפקיד המרכזי שממלא מינהל מקרקעי ישראל בתחום התכנון, בוחן את האתוס אשר מנחה את פעילותו, ומציע אתוס חלופי – אתוס של פיתוח בר-קיימא

נושא: 
תאריך: 
מחבר: