חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה אצל עובדות ניקיון

נושא הפרויקט: 
בריאות הציבור
שנה אקדמית: 
תשע"ג
צוות אחראי: 
הגר מזרחי, רועי לאור
מידע נוסף: 
הפרויקט הינו שיתוף פעולה עם הקואליציה לבריאות הציבור, עמותה הפועלת מאז 2001 להפחתת התחלואה מזיהום סביבתי. שיתוף הפעולה כולל שני פרויקטים: 1. כתיבת הדו"ח השנתי על יישום חוק אוויר נקי – צוות הקליניקה סייע לקואליציה לבדוק את ההיבטים המשפטיים של חוק אוויר נקי ואת יישומם. הפרויקט הושלם בינואר 2013. 2. יצירת מסמך מדיניות לגבי חשיפה תעסוקתית של עובדות ניקיון לכימיקלים מסוכנים – צוות הקליניקה בודק את אפשרויות הפעולה המשפטיות בכדי לצמצם חשיפה של עובדות ניקיון לחומרים מסוכנים וצפוי להפיק עד סוף השנה סדרה של מפגשים עם גורמים רלוונטיים ממשרדי ממשלה, ארגונים חברתיים והאקדמיה במטרה ליצור מסמך מדיניות בנושא.