איכות הסביבה בשטחי יהודה ושומרון

נושא הפרויקט: 
זיהום אוויר, קרקע ומים
שנה אקדמית: 
תשע"ג
צוות אחראי: 
מאי מנחם, תומר גרינגרס, תמר ברגר, רן גמר
מידע נוסף: 
המצב המשפטי שיצרו ההסכמים בין ישראל לפלסטינים בכל הקשור לחלוקת סמכויות בנושאי הגנה על הסביבה הינו מורכב. חלוקת הגדה לאזורי B ,A ו-C יוצרת פסיפס של טלאים ואיים טריטוריאליים מבחינת האחריות לנושאים בעלי השלכות סביבתיות. בשיתוף עם עמותת "ירוק עכשיו", הסטודנטים מבצעים מחקר מדיניות הבוחן את תכולתם והחלתם של דיני הגנת הסביבה בשטחי C, בדגש על ביוב ועל איכותם של מי השתייה. בשנה שעברה הסטודנטים עסקו בהצדקות תיאורטיות להחלת דיני סביבה בשטחים המוחזקים (לפי עקרונות המשפט הבינלאומי). השנה, המחקר ממשיך ומתמקד, כאמור, בסוגיות מים וביוב (שהן מהבעיות הבוערות ביותר של אוכלוסיית השטחים), ויסתיים בהסקת מסקנות הנוגעות למצב החקיקתי הקיים ולהסדרתו.