תחבורה ציבורית וקרפול

נושא הפרויקט: 
תחבורה
שנה אקדמית: 
תשע"ג
צוות אחראי: 
אורית גמרסני-לרך, מיה דביר, עמרי ארוך
מידע נוסף: 
השימוש בתחבורה ממונעת מהווה כ-50% מצריכת הנפט העולמית לצורך אספקת דלק. השימוש בנפט אחראי בין היתר לתופעת התחממות כדור הארץ המתחזקת בשנים האחרונות עקב פליטת גזי חממה כגון פחמן דו-חמצני הנוצר בעיקר משריפת דלקים. חלקה היחסי של התחבורה מהווה כמעט שליש מסך כל פליטת הפחמן הדו חמצני בעולם. פרויקט התחבורה של הקליניקה מבקש לענות על הבעיות הסביבתיות והכלכליות שמעלה השימוש הנרחב ברכב פרטי על ידי קידום שני פרויקטים מרכזיים: 1. מחקר אודות יעילות מערך התח"צ וזאת במטרה להוביל רפורמה במערך התח"צ בסביבת האוניברסיטה. 2. קידום יוזמת נסיעה משותפת (קארפול) בקרב עובדי האוניברסיטה והסטודנטים