עבודה פרלמנטרית בלשכתו של ח"כ ד"ר דב חנין

נושא הפרויקט: 
כנסת וחקיקה
שנה אקדמית: 
תשע"ב
צוות אחראי: 
מירב ברוקנר, יעל ליכטנשטיין, דנה לרון
מידע נוסף: 
פרויקט זה הינו שילוב של עבודה משפטית ופרלמנטרית יחד. במסגרתו, אנו נותנות מענה לפניות הרבות של הציבור המגיעות ללשכה בנושא איכות הסביבה. אנו מעניקות לפונים מידע משפטי, מפנות אותם לגורמים הרלוונטיים לקבלת הסבר, פונות לשרים, משרדי ממשלה ורשויות נוספות, מגישות שאילתות ואף פונות לעיתונות. בנוסף אנו עוסקות בניסוח וקידום של הצעות חוק. ניסוח הצעות חוק דורש מחקר מקיף על המצב המשפטי הקיים, היכולת לשנותו ודרך ביצוע השינוי. אנו מבקרות בכנסת ובלשכה באופן תדיר על מנת להיות מעורבות בנעשה בלשכה ולהשתתף בוועדות הכנסת הרלוונטיות. בנוסף, אנו מקדמות יחד עם העוזרים הפרלמנטריים ימים נושאיים בכנסת בנושאים של איכות הסביבה ובעלי חיים (יום המים, יום הסביבה) שבהם מתקיימים וועדות שונות ומקודמות הצעות חוק בנושא הנבחר.