חינוך סביבתי

נושא הפרויקט: 
חברה וקהילה
שנה אקדמית: 
תשע"ב
צוות אחראי: 
אדל גאילר, שני סבן
מידע נוסף: 
במסגרת פרויקט החינוך הסביבתי מעבירים הסטודנטים בקליניקה מערכי שיעור בבתי ספר יסודיים בנושאי זיהום אוויר ואיכות סביבה. מערכי השיעור נועדו להעניק לתלמידים מידע באשר לנזקים הסביבתיים הקיימים בעולמינו, לעזור בפיתוח כלים להתמודדות עם נזקי איכות הסביבה ולעמוד על מקומו של האדם בגרימת נזקים אלו. כחלק מדרכי ההתמודדות נחשפים התלמידים לאפשרות השימוש בכלים משפטיים. השיעורים מועברים בצורה חווייתית תוך שיתוף מלא של הילדים בתכנים המועברים.