הצעת החוק שיזמו הקליניקה לאיכות הסביבה בבר אילן וח"כ דב חנין ע"י ועדת השרים לחקיקה

ועדת השרים לחקיקה אישרה הצעת חוק לפיה לא ינתנו היתרי בניה המובססים על תוכניות ישנות, בסמוך לחופים.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: