הכנה לוועידה בקופנהגן

נושא הפרויקט: 
משבר האקלים
שנה אקדמית: 
תש"ע
צוות אחראי: 
אורית במני, רינת גנון
שותפים: 
מידע נוסף: 
מטרת הפרויקט לעקוב אחרי התהליך לקראת הועידה לשינוי האקלים, במהלך הועידה ולאחר הועידה, תוך התייחסות להשפעות על ישראל.