חוק החברות הממשלתיות (חובת דיווח חברתי-סביבתי)

נושא הפרויקט: 
כנסת וחקיקה
שנה אקדמית: 
תשס"ט
צוות אחראי: 
אביאל אמיר, רותם חקלאי
מידע נוסף: 
מטרת הצעת החוק שהוגשה על ידי הקליניקה, באמצעות חברי הכנסת דב חנין וניצן הורוביץ הינה לעודד חברות ממשלתיות (המהוות חלק נכבד בכלכלה הישראלית), לגלות אחריות חברתית-סביבתית ולפעול לקידום נושאים אלה. אחריות חברתית-סביבתית משמעותה שאותן חברות ממשלתיות יבחנו את פעילותן במבט רחב הסוקר את מכלול ההשפעות של פעילותן. הצעת החוק מציעה לתקן את חוק החברות הממשלתיות בדרך שתחייב את החברות הממשלתיות להגיש יחד עם הדיווח הפיננסי השנתי גם דיווח חברתי-סביבתי ובו פירוט הפעולות בהם נקטה החברה בתחומים אלו. בדרך זו נותיר בידי החברות הממשלתיות את חופש הבחירה באילו דרכי פעולה לנקוט בהקשר הרחב של אחריות חברתית-סביבתית, אך נחייב אותן לפעול בדרך של שקיפות ציבורית ודיווח מסודר על הפעילות.