עתירה מנהלית

נושא הפרויקט: 
תכנון ובניה
שנה אקדמית: 
תשס"ט
צוות אחראי: 
תמר זוין, שני פלד
מידע נוסף: 
הפרויקט בוחן את ס' 173 לחוק התכנון והבניה ובודק האם נעשה בו שימוש מאז שחוקק. מסתבר, שמאז שנת 1966 ועד היום תוקנו שלוש תקנות בלבד, שלא יוצרות תוכן אל תוך הריק הנורמטיבי שנוצר בעקבות פרק ו' לחוק התכנון והבניה. כתוצאה מכך, כתבנו מכתב לשר הפנים ובו שאלנו אותו מדוע שלא יתקין תקנות. במידה ונענה בתשובה שלילית נעתור לבג"ץ בבקשה להתקין תקנות כאמור. נציין כי פרק ו' לחוק התכנון והבניה פוטר את מערכת הביטחון מכפיפות לנורמות תכנון גבוהות ומאפשר הקמת מתקנים ביטחוניים בהליך סודי ללא שיתוף הציבור ומבלי להתחשב באינטרסים סביבתיים.