איכות הסביבה המוניציפלית

נושא הפרויקט: 
חברה וקהילה
שנה אקדמית: 
תשס"ח
צוות אחראי: 
יואב גולן, יאיר גרין
שותפים: 
מידע נוסף: 
מטרות הצוות: • שימור ושיפור הסביבה ברמה המוניציפלית תוך שילוב הסדרת החקיקה הרלוונטית. • בירור וחלוקת הסמכויות הנתונות לרשויות ברמות השונות בכל הקשור לשימור הסביבה ברמה המוניציפלית, בהשמת דגש על רישוי עסקים ע"פ חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ותקנותיו.