הוועדה לצדק סביבתי

נושא הפרויקט: 
חברה וקהילה
שנה אקדמית: 
תשס"ח
צוות אחראי: 
יצחק טמבור, מני מנחם
שותפים: 
מידע נוסף: 
חיים וסביבה רואה את הצדק הסביבתי כסוגיה בעלת חשיבות חברתית-לאומית המורכבת משני צירי התייחסות/ שני צדדים של אותו מטבע: האחד, הנפגעים מההרס הסביבתי, ממטרדים וזיהומים, עליהם נמנים באופן קבוע חלקים גדולים מהאוכלוסייה בישראל, ובמיוחד, קבוצות מיעוט מקופחות ובהם: עניים, ערבים, תושבי הפריפריה, תושבים סביב ריכוזי תעשיה, עיירות פיתוח, הציבור החרדי, מבוגרים וחולים. מן העבר השני, הפוגעים, האינטרסים העומדים מאחורי אי-מניעת המפגעים הסביבתיים, השיקולים הזרים וההתעלמות מהדרישות להפחית הזיהומים ולסלק המטרדים. בבסיס עבודת הוועדה מונחת התפיסה שהתמודדות עם סוגיית הצדק הסביבתי מחייבת ראיה סביבתית – חברתית רחבה וקידום הפתרונות חייב להיעשות על בסיס הוגנות וחלוקה שוויונית יותר של משאבים וסיכונים סביבתיים. מגמת הועדה היא ליצור מודעות ולהשיג הסכמה רחבה למהלכי שינוי, בשיתוף נציגי הקבוצות הנפגעות.