הקו הירוק

נושא הפרויקט: 
חברה וקהילה
שנה אקדמית: 
תשס"ח
צוות אחראי: 
מיטל ברנע, יקי גולד
מידע נוסף: 
מטרותיו של פרויקט זה: לקיים מעורבות אזרחית פעילה ולאפשר לפונים לקבל סיוע משפטי בנושאים של איכות הסביבה, תוך מתן דגש על צדק סביבתי. להשמיע קול סביבתי שאינו מושפע מאילוצים ארגוניים או ממשלתיים בעל תוכן עצמאי ונוכחות מתמדת. לעודד בקרב הציבור מעורבות בנושאי איכות הסביבה ולהפנות פניות לארגונים המטפלים בפניות מסוג זה. "הקו הירוק" מציג אפשרות ומענה לפונים אשר אינם מודעים לזכויות הקיימות להם בנושא. באמצעות פניות מסוג זה תוכל הקליניקה להיחשף למגוון מפגעים סביבתיים רחב וע"י טיפול בהם, בין אם ישיר בין אם עקיף, תביא לשיפור מצב הצדק הסביבתי והחברתי. השירות מבוסס על סטודנטים למשפטים באוניברסיטת בר אילן בשיתוף, במידת הצורך, עם עו"ד המלווה את הפרויקט ובשיתוף עם ארגונים וולונטריים.