משמר הסביבה

נושא הפרויקט: 
מידע ושיתוף ציבור
שנה אקדמית: 
תשס"ח
צוות אחראי: 
אייל פרזון, חן פרק
שותפים: 
מידע נוסף: 
משמר הסביבה הינו גיליון אלקטרוני סביבתי , פרי שיתוף הפעולה של ארגון- חיים וסביבה, ארגון הגג של ארגוני סביבה בישראל והקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה למשפטים של אונ' בר אילן. בכל גיליון אפשר למצוא סקירה של הפעילות הסביבתית בכנסת- חוקים חדשים שהתקבלו, הצעות חוק או הצעות לתיקון חוקים, בעלות השלכות סביבתיות ועדכונים על התקדמות ההצעות השונות בדרכם אל ספר החוקים. כמו כן, אפשר למצוא בגיליון עדכונים על דיונים בנושאים סביבתיים שהתקיימו בכנסת ובוועדותיה השונות. גיליון משמר הסביבה הוא למעשה כלי להפיכת המידע על הפעילות הסביבתית במישור הציבורי לנגיש לכלל. בדרך זו אנו מקווים להעשיר את השיח הסביבתי ולשמר את מקומו בסדר היום הציבורי.