קרנות הפנסיה הירוקות

נושא הפרויקט: 
כלכלה ירוקה
שנה אקדמית: 
תשס"ח
צוות אחראי: 
יוגב מינס, איתי פרקש
שותפים: 
מידע נוסף: 
פרויקט קרנות הפנסיה הירוקות שם כמטרה את הנעת קרנות הפנסיה לעבר התחשבות בשיקולים חברתיים וסביבתיים ע"י עיגונים רגולאטורים שיחייבו את הקרנות בפרסום המדיניות הסביבתית של השקעותיהם (בין אם יש להם כזו ובין אם לאו) . נושאים שבעבר לא נחשבו כנושאים כלכליים חדרו בשנים האחרונות אל ליבת העסקים בעולם. כלכלנים ואנשי עסקים מכירים בחשיבות שקלול נושאים אלו כמדדים להשקעות ארוכות טווח. עבדתנו כוללת את הכרת שוק הפנסיה בישראל ובעולם, מבחינת חקיקה רגולציה מסוגים שונים ואופי ההשקעות. היות ונושא זה בישראל נמצא עדיין בחיתוליו עיקר עבודתנו הנה סקירה השוואתית בספרות ובחקיקה זרה, במדינות כגון ארה"ב , בריטניה , קנדה ושאר מדינות המובילות בנושאים אלו .