חופש מידע בנושאים סביבתיים

נושא הפרויקט: 
מידע ושיתוף ציבור
שנה אקדמית: 
תשס"ז
צוות אחראי: 
אוהד אלקסלסי, קרנית אקריש
מידע נוסף: 
הכרה בזכות לחופש המידע מושתתת בעיקר, אך לא רק, על יסוד התפיסה כי המידע שבידי רשויות ציבוריות שייך למעשה לציבור. שנות חייו הראשונות של החוק הן קריטיות לבחינת הצלחתו של החוק בפועל. במהלך הפרויקט הסטודנטים, בשיתוף עם מנהלי הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית באוניברסיטת בר-אילן, יגישו שאילתות לרשויות הציבור בישראל על מנת לחשוף מידע אשר חשוב לפעילויות מחקריות מסוימות ויש יסוד סביר להניח שהוא חשוב לפעילות ולמחקר של הקליניקה. בין הבקשות השונות ניתן לציין את הבקשה לחשיפת ההסכם בין מדינת ישראל לחברת אינטל ביחס למענקים שהוענקו לאינטל להקמת המפעלים בקריית גת, בקשה לקבלת מכלול ההנחיות בנושא איכות הסביבה המחייבות בצה"ל ועוד. על הסטודנטים לקרוא חומר רלוונטי, לנסח בקשות ע"פ הכללים הקבועים בחוק חופש המידע ולהפנותן לגורמים הרלוונטיים ברשויות הציבוריות.