משמר הסביבה

נושא הפרויקט: 
מידע ושיתוף ציבור
שנה אקדמית: 
תשס"ז
צוות אחראי: 
משואה גרין, אלעד דרוקמן
שותפים: 
מידע נוסף: 
מטרת "משמר הסביבה" היא לעדכן על המתרחש בנושאי איכות הסביבה בכנסת - בדיוני הוועדות, שאילתות במליאה והליכי חקיקה בשלביהם השונים. "משמר הסביבה" מבקש לתרום לשיח הסביבתי בישראל על ידי הארה ודיון על הנעשה בתחום איכות הסביבה בזירה הפוליטית בישראל.