שיתוף הציבור בתוכנית לפיתוח הנגב-דימונה כמקרה בוחן

נושא הפרויקט: 
מידע ושיתוף ציבור
שנה אקדמית: 
תשס"ז
צוות אחראי: 
מעיין אביטבול, דורון שחר
שותפים: 
מידע נוסף: 
בנובמבר 2005 הכירה הממשלה בנגב כיעד לאומי ראשון במעלה. בישיבתה השבועית היא אישרה את עיקרי המתווה, העקרונות ותחומי הפעולה של תוכנית "נגב 2015- תוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב". על פי החלטתה, התוכנית תתפרש על פני עשר שנים והתקציב שיוקצה לה יהיה 17 מיליארד ₪. בפועל בחודש נובמבר 2006 אושר תקציב של 400 מיליון ₪ בלבד. במסגרת הקליניקה נבחן מלבד ההשלכות התקציביות אף את מידת המעורבות של התושבים בהתחשב במצב הסוציו-אקונומי וסוציו-סביבתי, נבדוק את יעדי התוכנית והאם הם נותנים מענה למפגעים סביבתיים וחברתיים קיימים, וכמו כן את מידת שיתוף נציגות עיריית דימונה בכתיבת התוכנית. את המסמך נגבש לנייר עמדה שיפורסם בדו"ח האי צדק השנתי של ארגון "חיים וסביבה".