ספר ואתר הקליניקה

נושא הפרויקט: 
חינוך סביבתי
שנה אקדמית: 
תשס"ו
צוות אחראי: 
גיתית כיטוב, ישראל קופלוביץ
מידע נוסף: 
עריכת ספר הקליניקה המסכם את הפרויקטים בהם מטפלים הסטודנטים בשנות פעילותה של הקליניקה ובניית האתר הרשמי של הקליניקה הסביבתית.