צדק סביבתי - העסקה פוגענית

נושא הפרויקט: 
חברה וקהילה
שנה אקדמית: 
תשס"ו
צוות אחראי: 
חן מר, עינת שרקי
שותפים: 
מידע נוסף: 
"צדק סביבתי" משמעותו עיסוק בסוגיות של צדק חברתי בענייני סביבה, כלומר שאלת החלוקה של המפגעים והסיכונים הסביבתיים בין קבוצות אוכלוסיה שונות. העסקה פוגענית בהקשר הסביבתי הינה העסקה שאינה מקפדת על תנאי סביבה נאותים ובפרט כאלו הנוגעים לבריאותו של העובד. על מנת שלא להותיר את העניין ברמת התאוריה בלבד, הפרויקט התמקד במקרה הבוחן של תחנות הדלק בישראל.